Välkommen till Dränerahus.com

dräneringDränering är något som många hus behöver, inte minst då lite äldre sådana, som byggdes när vi inte visste lika mycket om dränering och dräneringsteknik. Det handlar då främst om hus som uppfördes på 1970-talet och tidigare, men även många hus av senare datum kan också behöva ny dränering. Det är ett arbete som inte är helt billigt att utföra och det finns en hel massa olika saker att ta hänsyn till. Målsättningen för oss här på Dränerahus.com är att informera, så att det blir enklare för dig när det är dags att dränera huset. Kanske är det redan så att det är hög tid för en dränering? Att vänta alltför länge innebär risk för fuktskador som inte är helt lätta att reparera.

Hur går en dränering till?

En husdränering går till så att man börjar gräva upp runt huset. Detta är givetvis inte något som man kan göra med spade, utan det kommer att krävas en grävmaskin. Av den anledningen så är husdränering något som man vanligtvis inte gör på egen hand, utan anlitar företag för, även om det är möjligt att hyra en grävmaskin och göra det hela själv. När man sedan grävt upp vid husgrunden så ska man då placera dräneringsmaterialet där. De vanligaste alternativen i Sverige är isodrän och platonmatta. Isodrän är dyrare men förutom att den leder bort fukt så har den också goda isolerande egenskaper. När man sedan fyller igen efter grävandet så är det vanligt att man använder sig av grus, då detta hjälper till att leda bort vattnet. Vissa jordtyper är dåliga på att leda bort vatten, vilket ytterligare ökar riskerna för vattenskador?

Innan man placerar ut sina isodrän, platonmattor eller vilket alternativ man väljer, så är det viktigt att först göra rent husgrunden, kontrollera att det inte finns några sprickor och liknande. Exakt hur de olika dräneringsmaterialen ska monteras, och om det krävs något extra, varierar beroende på vilken typ du använder dig av. Använder man sig av exempelvis platonmatta är det ofta en bra idé att också använda sig av extra isolering, men det är inte en absolut nödvändighet. Ska man utföra arbetet själv är det viktigt att läsa på noggrant om de olika materialen, vad de passar till och deras för- och nackdelar. Anlitar man en dräneringsfirma så kommer givetvis de att sköta den saken åt dig, men det är även då en god idé att vara så påläst som möjligt, så att man förstår vad det är man får.

Läs mer om anlitande av markarbetare och dränering här!

Hur vet man om man behöver dränera om huset?

Enkelt sagt kan man säga att det aldrig är fel att dränera om huset, då tekniken ständigt går framåt och förbättras. Ofta sägs att ett hus måste dräneras om efter 25-30 år, men det behöver inte nödvändigtvis vara sant. En bra dränering kan hålla betydligt längre än så, beroende på hur huset ligger och andra faktorer. Det finns dock olika tecken på att det verkligen börjar bli dags för dränering, men på sätt och vis är ju alla sådana tecken exempel på att man väntat lite för länge. Alla tecken är ju i sig begynnande skador som man helst vill undvika.

Olika exempel på att det är dags för dränering är putssläpp, både inomhus i källaren och längste ner utomhus på huset; ett annat är att man upptäcker mörkare partier på väggarna i källaren; detta är något som vanligtvis först uppstår i hörnen, så det kan vara bra att hålla lite extra utkik just där. Det finns även saker som gör att man kommer att behöva dränera om huset oftare. Det handlar då främst om husets läge och de jordförhållanden som råder. Ligger huset på lerjord så är det inte bra, då lerjord är mycket dåligt på att leda bort vatten. En annan sak är om huset ligger högt eller lågt. Högst upp på en kulle kommer vattnet lättare att rinna bort; tyvärr då ner till de hus som ligger längst ner bredvid kullen.