Vad kostar husdränering?

grävjobbDet finns flera olika saker som påverkar hur mycket en husdränering kommer att kosta. Men de två viktigaste är husets storlek, och hur pass lätt- eller svårarbetad marken runt det är. När det gäller storleken så brukar denna mätas i löpmeter: helt enkelt hur stor omkrets ett hus har. Ett sju gånger fem meter hus är då 24 löpmeter stort. Det är något som är enkelt att räkna ut. Svårare är det då att avgöra hur grävförhållandena ser ut runt huset. De problem man kan stöta på är större stenar och liknande hinder, och i vissa fall till och med berg. Sådana saker är svårt för privatpersoner att avgöra 8och till och med proffs), om man inte redan tidigare grävt. Större stenar och berg kan till och med behöva sprängas bort, vilket man nog helst inte ska försöka sig på som privatperson.

Materialkostnader

Förutom arbetskostnader för grävning och montering tillkommer så också materialkostnader. Dessa kan i allmänhet sägas vara lite enklare att förutse då det är lättare att avgöra hur mycket som kommer att behövas. Det vanliga idag är att använda antingen platonmattor eller isodrän, även om det finns en del andra alternativ. Det är idag vanligast att rekommendera isodrän även om det kan vara lite dyrare. Ett av skälen till detta är att isodrän även har en isolerande förmåga, vilket i många fall kan vara en stor fördel. Ett alternativ som en del väljer är då att använda platonmatta tillsammans med extra isolering för att få ungefär samma effekt som med isodrän. Ungefärlig kostnad per löpmeter beroende på material är sedan inte speciellt svårt att hitta.

Men vad kostar det?

Slutsumman kommer sedan att variera, enligt de skäl som angetts ovan, och ska man anlita ett företag för husdränering så kommer de med stor sannolikhet att vilja ta en närmare titt på hus och trädgård för att på så sätt bättre kunna avgöra hur mycket det kommer att kosta. Att få ett erbjudande över telefon, med huset osett, är ytterst ovanligt när det gäller husdränering. Mellan tummen och pekfingret kan man dock säga att det kommer att kosta mellan 2-3,000 kronor per löpmeter, men det kan bli både mer och mindre än så. Av detta kommer så runt 750 kronor/löpmeter att vara arbetskostnad, och därmed avdragsgillt via ROT. ROT innebär rent praktiskt att din kostnad för arbete halveras.